Härjedalens Fjällmuseum

11 februari - 5 juni 2019

Hermann Talvik: inre och yttre landskap

Västra Härjedalen har under hela 1900-talet fungerat som inspirationskälla för konstnärligt skapande. Till Funäsdalen sökte sig även den estniske konstnären Hermann Talvik, som under brinnande världskrig tog sig till Sverige. Här etablerade han en ateljé strax nedanför Flåten, där han också bosatte sig med sin familj.

Hermann Talvik arbetade i många olika tekniker och med olika uttryck. Foto: Härjedalens Fjällmuseum AB. Bilderna omfattas av upphovsrätt.

Hermann Talvik (1906-1984) växte upp i ett varmt religiöst hem, något som kom att sätta en stark prägel på Talviks kommande konstnärskap. Han utbildade sig under 1920-talet först till bokbindare, men påbörjade snart en bana som konstnär. Utbildningsåren från 1920-talets slut och under 1930-talet tog honom till Finland, Sverige, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike – dvs under de sant kosmopolitiska mellankrigsåren i Europa. Vid Andra världskrigets utbrott måste Talvik återvända till Estland, men lyckades 1944 så ta sig till Sverige med sin familj.

Hermann Talvik blev här mycket produktiv, och han arbetade i många olika tekniker och med vitt skilda uttryck. Om han kanske till en början hade litet svårt att finna sig tillrätta på den modernistiska svenska konstscenen med sitt landskapsmåleri, blev han snart uppmärksammad som mycket skicklig grafiker – och inte minst för sina detaljerade svart-vita tryck och nästan explosivt färgrika visioner, i vilka han uttryckte sina religiösa erfarenheter.

Välkommen på en spännande vandring i inre och yttre landskap!

Utställningen öppnar den 11 februar. Vernissage hålls lördagen den 23 februari kl 17.00. Operasångerskan Sofie Winolf medverkar.

Huvuddelen av bilderna i utställningen utgörs av en testamentarisk gåva från Marianne och Gunnar Solén.

Fjällmuseet önskar framföra ett varmt tack till familjen Talvik för medverkan till utställningens genomförande!

Utställningen ingår i museets ordinarie entréavgift.