Härjedalens kommun - startsida

Fiskekort

Det viktiga fiskekortet

Gällande fiskekort krävs för fiske i alla vatten i Härjedalens kommun. Fiskekort utfärdas av olika instanser. Det vanliga är den lokala fiskevårdsföreningen eller turistbyrån. För fiske i renbetesland utfärdas korten av staten.

Kortets giltighetstid har lokala variationer. Se mera under respektive fiskevårdsområde.

Respektera allemansrätten

Den svenska allemansrätten är en sedvanerätt som måste efterlevas.

Oreglerade vatten

Strömfiske i Härjedalen betyder i de flesta fall fiske i oreglerade vatten utan ingrepp för kraftverksbyggen eller flottning. Vilket i sin tur betyder naturliga reproduktionsmiljöer för fiskarna.

Den sju mil långa Veman är ett av de bästa exemplen. Andra är Rånda älv, Övre Härjeån, Hoan, Mittån, Lunån, Valmån samt Norrälven. Fler finns. Samtliga klassiska harr- och öringsvatten. För harren och öringen betyder oreglerade vatten att lekplatserna finns kvar i oförändrat skick. För fiskare betyder det främst två saker: En större naturupplevelse i helt orörda miljöer och bättre fiske

Fiskelogga

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-04 10.57
av Åsa Evertsdotter