Kommunstyrelsens donationsfonder

Sök medel ur kommunstyrelsens donationsfonder.
Ansökan för 2019 ska vara socialförvaltningen tillhanda senast
30 april 2019 för att tas upp på socialutskottets sammanträde i juni 2019.

Ansökan skickas till
Härjedalens kommun
Socialförvaltningen
842 80 Sveg.

När ansökan gäller barn ska ansökan göras av målsman eller med dennes medgivande.

För mer information om fonder läs mer här: 

Ansökan om fondbidrag 2019

Socialutskottet beslutar om utdelning från följande fonder: 

  • Södergrens donationsfond, Tännäs f.d. kommun
  • Olof Erikssons fond, Lillhärdals f.d. kommun
  • Svegs sjukhus samfond


Bestämmelser för Södergrens fond

Utdelning sker till personer som är folkbokförda i Tännäs f.d kommun. Avkastning får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Ändamål: Att främja barna- och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade samt
andra behövande.

Bestämmelser för Olof Erikssons fond

Utdelning sker till organisationer inom Lillhärdals f.d. kommun som bedriver ideell och kulturell verksamhet.

Bestämmelser för Svegs sjukhus samfond

Utdelning sker till personer som är folkbokförda i Härjedalens kommun. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel eller till kostnader som täcks av medel från allmän försäkringskassa.
Ändamål:

  • Ersättningar för vård i allmän sal, enskilt rum eller halvenskilt rum.
  • Täckande av kostnader för eftervård som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta själv.
  • Bidrag till kostnader för ortopediska hjälpmedel.
  • Bidrag till kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av.
  • Täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta själv.


Utdelning av fonderna sker vid socialutskottets möte i juni 2019.


Ansökningsblankett:PDF (pdf, 140.3 kB)


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-03-28 16.45
av Åsa Evertsdotter