Kommunstyrelsens donationsfonder

Ansökan av medel ur kommunstyrelsens donationsfonder för 2020 ska vara socialförvaltningen tillhanda senast 30 april för att tas upp på socialutskottets sammanträde i juni 2020.

Ansökan skickas till:
Härjedalens kommun
Socialförvaltningen
842 80  Sveg

När ansökan gäller barn ska ansökan göras av målsman eller med dennes medgivande.

För mer information om fonder läs mer här: 

Ansökan om fondbidrag

Socialutskottet beslutar om utdelning från följande fonder: 

  • Södergrens donationsfond
  • Svegs sjukhus samfond


Bestämmelser för Södergrens fond

Utdelning sker till personer som är folkbokförda i Tännäs f.d kommun (Funäsdalen med omnejd). Avkastning får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Ändamål: Att främja barna- och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade samt andra behövande.

Bestämmelser för Svegs sjukhus samfond

Utdelning sker till personer som är folkbokförda i Härjedalens kommun. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel eller till kostnader som täcks av medel från allmän försäkringskassa.
Ändamål:

  • Ersättningar för vård i allmän sal, enskilt rum eller halvenskilt rum.
  • Täckande av kostnader för eftervård som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta själv.
  • Bidrag till kostnader för ortopediska hjälpmedel.
  • Bidrag till kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av.
  • Täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta själv.


Ansökningsblankett:PDF (pdf, 146.4 kB)


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-18 15.41
av Maria Wallin-Larsson