Sekretess

Kommunen har ett socialregister, där uppgifter som ligger till grund för beslut registreras i en personakt. Alla uppgifter är sekretessbelagda. Den som är berörd har rätt att ta del av vad som skrivs i personakten. Socialregistret är databaserat och uppgifterna gallras fem år efter sista anteckning i personakt. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter till obehöriga.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-01-07 16.39
av Elin Lemon