Psykisk ohälsa hos barn och unga

Som barn kan du känna oro, ha ont i magen eller ont i huvudet och just de symtomen kan bero på psykisk ohälsa. Kanske finns det något i ditt liv som gör dig ledsen, arg eller stressad. Det kan hända saker i hemmet, på fritiden eller i skolan som gör att livet känns svårt ibland. Om det är så, så är det viktigt att du tar hjälp av en vuxen så att du kan få det stöd och den hjälp du behöver.


Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn och unga.
Vänd dig hit när det är akutöppnas i nytt fönster


Verksamheter för hjälp och stöd

Du som bor i Härjedalens kommun kan vända dig till flera olika verksamheter för att få hjälp och stöd.
Här hittar du kontaktuppgifteröppnas i nytt fönster


Allvarliga tillstånd som kräver specialistinsats

Om du har svårare psykiska besvär som gör att du inte orkar med skolan, träffa vänner, har självmordstankar, förföljelseidéer, tvångstankar eller skadar dig själv kan du vända dig till barn- och ungdomspsykiatrin inom Region Jämtland Härjedalen.
Här hittar du kontaktuppgifter till psykiatrisk vård inom Region Jämtland Härjedalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Alkohol och droger
Brister i föräldraskap
Dyslexi
Dödsfall
Ekonomiska problem
Funktionsnedsättning
Ilska och utbrottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kriminalitet
Kris i livetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mobbing och kränkande behandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Problem i skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Riskbruk och missbruk
Sexuella övergrepplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skilsmässa
Skolfrånvarolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stresslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Våld och övergrepp

Kontaktinformation
Socialkontorets expeditionstider
kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00 vardagar 10.00-12.00 dag före röd dag

Telefon
0680-161 40
Fax
0680-162 66

Adress
Härjedalens kommun
Socialkontoret
Medborgarhuset
842 80 Sveg

E-postadress
sociala@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-14 10.30
av Maria Wallin-Larsson