Syn och hörsel

För att få hjälp med utredning av syn- och hörselproblem vänder man sig i första hand till distriktsläkare vid hälsocentralen eller optiker (synproblem). Där kan man få remiss för utredning inom specialiserade sjukvårdens syn- och hörselvård.

Inom kommunen finns hörselombud och en arbetsterapeut med specialinriktning på syn som därefter i samverkan med regionen kan göra insatser i hemmet.

Hörselombud

  • finns vid alla kommunens hemvårdsområden
  • är en personal i hemtjänstgruppen eller på särskilt boende som fått extra kunskaper kring hörselnedsättning och hörhjälpmedel
  • arbetar på uppdrag av hörselvården, t ex med att träna in hörhjälpmedel och i vissa fall göra felsökning när hörhjälpmedel inte fungerar

Vill du komma i kontakt med hörselombud, ringer du hemvården på din ort. Du når dem enklast genom kommunens växel, telefon 0680-161 00.


Arbetsterapeut med specialinriktning syn

Vid Rehabenheten finns en arbetsterapeut som har riktat in sig på syn- och vardagsproblematik. Har du en synnedsättning och svårigheter att klara din vardag finns möjlighet att kontakta arbetsterapeuten för råd, stöd och hjälp med aktivitetsträning.

Arbetsterapeuten kan även titta på miljöns inverkan av aktivitetsnivån, bedöma om behov av anpassning finns samt göra en fallriskbedömning i hemmet.

Arbetsterapeuten arbetar med inlärning av synhjälpmedel. Om du har frågor kring förskrivning av synhjälpmedel, kontaktar du syncentralen. För att komma till syncentralen första gången krävs remiss från en ögonläkare.

Syncentralen, Östersunds sjukhus
Telefon 063-15 43 87.

Annika Jonasson, kommunens arbetsterapeut i synfrågor
Telefon 0680-176 72Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-01-21 11.51
av Helena Lindell