Rådgivning och personligt stöd

Personer som omfattas av LSS personkrets skall tillförsäkras rätten till expertstöd. Sådant stöd skall kunna ges av företrädare för yrkeskategorier som t.ex. kurator, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut m.fl. Insatserna skall vara ett komplement till t.ex.  habilitering, rehabilitering och socialtjänst. Rätt till rådgivning och stöd har personen själv, hans anhöriga och familjehemsföräldrar.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2013-06-25 10.50
av Henry Jonasson