Personlig assistans

Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd, som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer.
För att ha rätt till personlig assistans krävs att den enskilde tillhör personkrets enligt LSS, är under 65 år, har behov av denna insats för sina grundläggande behov. Med grundläggande behov avses sådana mycket personliga angelägenheter som personlig hygien, att inta måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp av personlig karaktär som förutsätter ingående kunskaper om personen.

Man har bara rätt till personlig assistans om man bor i det egna hemmet.
Kommunen har hela det ekonomiska ansvaret för personlig assistans upp till 20 timmar per vecka. Överstiger de grundläggande behoven 20 timmar per vecka, kan den funktionshindrade vara berättigad till statlig assistansersättning, Socialförsäkringsbalken. Kommunen eller den enskilde skall vända sig till försäkringskassan i dessa fall.

Du vet väl att du som är beviljad personlig assistans kan välja annan utförare än kommunen. Klicka på nedanstående länk för att se vilka assistansanordnare som finns i Jämtlands län och övriga landet.

Länk till assistansanordnarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-08-08 08.35
av Helena Lindell