Ledsagarservice

Ledsagarservice är en verksamhet som kan underlätta för personer med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet. Servicen bör erbjudas personer som tillhör lagens personkrets men inte har personlig assistans eller bor i särskilt boende, för att t.ex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet eller bara för att promenera. Ledsagarservicen syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av ett omfattande funktionshinder. Insatsen bör ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2013-04-09 12.00
av Helena Lindell