Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse är till för att föräldrar/anhöriga till personer tillhörande lagens personkrets, ska få avlösning i omvårdnadsarbetet och för att den funktionshindrade skall få miljöombyte och rekreation. Den funktionshindrade ska då få komma till en hemlik miljö där deras samtliga behov tillgodoses. I insatsen ingår omvårdnad. Det innebär en skyldighet att ge stöd och hjälp till den enskilde med de dagliga behov som denne inte klarar själv t.ex. hygien, förflyttningar och kommunikation. Korttidsvistelsen kan äga rum på ett korttidshem eller hos en kontaktfamilj. Den kan också utformas såsom en lägervistelse.
Korttidsvistelse gäller både för barn och vuxna. Den ska fungera både vid akuta och planerade tillfällen, under längre eller kortare tid samt under dygnets alla timmar.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2013-04-09 12.00
av Helena Lindell