Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn ska vara ett komplement till hemmet före och efter skoldagens slut samt på lov och studiedagar då föräldrar/anhöriga arbetar. Det skall även vara ett komplement för barn som har behov av att utöka sitt sociala nätverk. Man kan söka korttidstillsyn från och med det år barnet fyller 13 år och så länge det går i skolan. Barnet skall omfattas av personkretstillhörighet enl. LSS.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2013-04-09 12.00
av Helena Lindell