Individuell plan

I samband med att insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom/henne. I planen skall även redovisas åtgärder som vidtas av andra än kommunen eller landstinget.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2013-06-25 10.49
av Henry Jonasson