Boende för barn och ungdomar

 Om ett barn tillhörande lagens personkrets, av någon anledning inte kan bo kvar hos sina föräldrar finns två alternativ. Det ena är att bo tillsammans med andra barn/ungdomar i en bostad med service och få hjälp och stöd av personal, (ex. elevhem).

Det andra är att få möjlighet att bo i en annan familj och där få hjälp, stöd och service.

Barnet kan bo hemifrån för en viss tid eller långsiktigt. Under den tiden är det viktigt att föräldrarna och barnet har en bra kontakt med varandra. Innan barnet flyttar hemifrån ska familjen erbjudas annat stöd som exempelvis avlösning, korttidsvistelse.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2013-06-25 10.49
av Henry Jonasson