Byvaktmästare

Byvaktmästare är en service som erbjuds till äldre, funktionshindrade och långtidssjuka personer som vill ha möjlighet att bo kvar i sin ordinarie bostad och samtidigt kunna hålla fastigheten i rimligt skick.

Göromålen utförs inom kommunens avdelning för Arbete och aktivitet. I byvaktmästarens arbetsuppgifter ingår göromål såsom snöskottning, gräsklippning, lövkrattning och liknande samt mindre reparationer och underhåll av bostaden i det fall detta inte ankommer på hyresvärd. Byvaktmästaren är inte skyldig att utföra arbeten som kräver fackkunskaper eller särskild behörighet.

Utdrag ur beslut Ks § 122

” Kommunstyrelsens beslut

  • Insatsen byvaktmästare erbjuds som service till äldre personer över 75 år
  • Mottagandet av beställning av service överlämnas till avdelning Arbete och Aktivitet som är lika med verkställare av insatsen
  • Punkten 6.4 revideras i ”Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för funktionsnedsatta i Härjedalens kommun” med att insatsen byvaktmästare kan beviljas till personer med funktionsnedsättning under 75 år med syftet att möjliggöra kvarboendet i ordinarie bostad ”


Om du är 75 år eller äldre och vill få tillgång till tjänsten tar du kontakt med
Linda Lundborg
Telefon 0680-163 31
linda.lundborg@herjedalen.se

Patrick Andreasson
Tfn 070-265 88 00
patrick.andreasson@herjedalen.se

Är du under 75 år behöver du göra en ansökan hos en biståndshandläggare.
Länk till Biståndsenheten

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-01-24 16.55
av Helena Lindell