Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) har kommunen det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen får den hjälp och det stöd som behövs.

Vem får hjälp?
Du som är äldre, funktionsnedsatt eller av andra skäl behöver någon form av stöd och service.

Vilken hjälp kan du få?
Biståndshandläggaren utreder din ansökan och kan berätta vilken hjälp du kan få.
Kontaktuppgifter till biståndshandläggarna hittar du här

Hemsjukvård
Hemsjukvård ges i hemmet, efter vårdplanering, av kommunens sjuksköterska.
(Vissa uppgifter kan utföras av hemtjänstpersonal)

Broschyr om Stöd till anhöriga
Information som vänder sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående
Stöd till anhörigaPDF (pdf, 1.5 MB)
Kontaktinformation

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-10-30 08.27
av Maria Wallin-Larsson