Medlingsverksamhet

Har du blivit utsatt för ett brott...

...eller har du begått ett brott?

Medlingens innebörd.
Medlingens grundtanke är att möte ska äga rum mellan en ung person som begått brott och den person som drabbades av brottet.

Mötet sker med neutral medlare och ger en möjlighet för parterna att tillsammans prata om det som hänt.

Medling kan användas vid många olika typer av brott som skadegörelse, stöld och misshandel, där gärningsmannen i första hand är under 21 år. Även icke straffmyndiga ungdomar  - under 15 år - kan delta i medling.

Vad kan medling innebära för dig som begått brott?
I första hand att du får möjligheten att visa att du ångrar vad du gjort och att du vill försöka "ställa tillrätta" så långt det går. Du visar mod genom att möta den du gjort illa.

I vissa fall kan åklagaren besluta att du inte ska åtalas, eftersom du redan gjort upp med offret. Tingsrätten kan också ta hänsyn till att du gjort ett försök att avhjälpa skadan.

...och för dig som utsatts för brott?
Medling ger dig chansen att få ett ansikte på den som åsamkat dig skada. Du får tillfälle att ställa frågor som ofta uppstår vid ett brott, samt förklara för den unge vilka konsekvenser brottet fick för dig/ditt företag.

Medlingsverksamheten bedrivs av Härjedalens kommun
Du kan själv ta initiativ till en medling genom din utredare hos polisen, din socialsekreterare eller en kontakt direkt med medlingsverksamheten.

Härjedalens kommun
Lars Thornberg (Medlare)
Tel: 0680-161 40

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2013-06-24 08.46
av Helena Lindell