Socialutskottets kvalitetspris

Socialutskottet delar varje år ut ett kvalitetspris för att uppmärksamma och belöna kvalitetsutveckling och goda exempel. Priset ges till verksamheter i vård och omsorg - inte till enskilda medarbetare.

- Kvalitetspriset är ett sätt att stimulera och uppmuntra verksamheter till nytänkandet, engagemang och professionellt förhållningssätt med fokus på verksamhetsutveckling, säger Anda Embretzen, socialchef.

Ett av kommunens mål handlar om trygg omsorg med individen i centrum. Det ska alla verksamheter i vård och omsorg bidra till att förverkliga.

Priset delas ut till en verksamhet i socialförvaltningen som har jobbat med utvecklingsarbete så att personer som tar emot stöd och service känner sig mer nöjda. Pristagarens arbete ska även inspirera och sprida kunskap till andra.

Prisets storlek

Priset motsvarar ett basbelopp, 2019 är det 46 500 kronor. Pengarna ska användas för att främja verksamheten och bidra till fortsatt verksamhets- och kompetensutveckling. Hur summan används beslutas av arbetsgrupp och chef.

Nominera till kvalitetspriset

Nominering till kvalitetspriset kan göras av medborgare, medarbetare eller chefer. Nominering ska ange vilken verksamhet det gäller och en motivering.

Nomineringen ska vara socialförvaltningen tillhanda senast 1 oktober.

Nomineringen skickas till
sociala@herjedalen.se eller
Socialförvaltningen Kvalitetspriset
Medborgarhuset
842 20 Sveg

Bedömningen av kvalitetspriset

Utvecklingsarbetet ska ligga i linje med kommunens vision och värdegrund och socialutskottets mål. Bedömningen av arbetet sker från följande kriterier:

  • Att det bidrar till högre kvalitet för individen
  • Att det är nyskapande; nya arbetssätt och metoder
  • Att det ger goda exempel och erfarenheter för andra
  • Att resultat av kvalitetsarbetet kan påvisas
  • Insatser som riktas till personalen eftersom en bra arbetsmiljö, låga sjuktal och nöjda medarbetare är bra för kommunen och invånarna.

Beslut om kvalitetspriset

Varje år utses en ny jury för socialutskottets kvalitetspris. Juryn består av

  • Socialutskottets ordförande
  • Socialchef
  • Medicinsk ansvarig sjuksköterska
  • Representant från Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta, HRPF

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-03-28 17.14
av Åsa Evertsdotter