Centrum mot våld

Blir du slagen av din partner?
Ser eller hör du din mamma bli slagen eller blir du också slagen?
Blir din självkänsla skadad av kränkande uttalanden?
Får du umgås med vem du vill?
Kontrollerar din partner din eller gemensamma ekonomin?
Är du tvungen att ingå ett äktenskap mot din vilja?

Detta är exempel på hur man kan vara utsatt för våld. Det kan vara psykiskt, fysiskt, materiellt, ekonomiskt och sexuellt våld. Det vanligaste våldet är mäns våld mot kvinnor.

Centrum mot våld arbetar på olika sätt mot våld i nära relationer i Jämtlands län. Här kan du som bor i länet få råd och stöd om du är eller varit utsatt för våld. Barn och unga som upplever eller har upplevt våld får särskilt stöd och personer som utövar eller har utövat våld kan få behandling.

Den som söker hjälp hos Centrum mot våld kan få:

  • Individuella stödsamtal/rådgivning för våldsutsatta
  • Samtal om våld – individuell behandling för den som använder eller har använt våld och/eller hot mot någon närstående och som vill förändra sitt beteende
  • Gruppsamtal för våldsutsatta vuxna
  • Trappan-samtal – stödjande och bearbetande samtal för barn och ungdomar som upplevt våld. Du kan ringa själv eller med hjälp av någon vuxen.
  • Barngrupp med parallell föräldragrupp
  • Konsultationssamtal för yrkesutövare

Samtalen är gratis och du kan själv ringa direkt för att boka tid för besök eller telefonrådgivning.

Du har möjlighet att vara anonym och vi för inga journaler. Om det framkommer att barn far illa har vi anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen.

Kontakt

För vidare kontakt kring frågor runt våld och övergrepp finns det flera du kan kontakta

Centrum mot våld
Telefon 0200-120 145
(Gratis nummer för våldsutsatta. Måndagar-fredagar mellan 8-17 svarar vi om vi har möjlighet, annars går det bra att läsa in ett meddelande på röstbrevlådan)

centrummotvald@ostersund.se

Besöksadress: Rådhusgatan 56, Östersund

Verksamhetsledare: 063-14 32 66
Trappan: 063-14 32 00
Samordnare Östersund: 063-14 46 97
Samordnare övriga länet: 063-14 46 37 - (vakant t o m 22/5)

Kontaktinformation
Centrum mot våld
Telefon 0200-120 145 (kostnadsfritt)

E-postadress
centrummotvald@ostersund.se

Polisen
Telefon 114 14

Sjukvårdsrådgivningen
Ring 1177 om du behöver vård eller behandling

Kvinnojouren
Telefon 063-13 25 00

Kvinnofridslinjen
Telefon 020-50 50 50
Nationell stödtelefon öppen dygnet runt. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren Jämtland
Telefon 063-51 24 00

Juridikjouren Umeå
Telefon 090-77 97 00
tisdagar 18:00 - 20:30
umeajuridikjour@hotmail.com

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-04-04 08.42
av Helena Lindell