Unga & brott

När ett brott polisanmälts där barn och ungdomar upp till 21 år varit delaktiga, som gärningsman eller brottsoffer, blir nästan alltid socialtjänsten inkopplad.
Utöver polisens utredning om brottet gör någon av socialtjänstens handläggare en bedömning av händelsen och vilka behov av stödinsatser de inblandade kan ha. Bedömningen kan leda till att en social utredning görs. För straffmyndiga ungdomar, det vill säga ungdomar som fyllt 15 år, kan begäran om yttrande från åklagare/domstol också initiera en social utredning. Socialtjänsten har ett antal olika insatser/stöd vid brott. Brottet, omständigheterna och behovet avgör vilka insatser som kan bli aktuella. Ungdomstjänst är däremot en påföljd som domstolen kan döma ungdomar till. Socialtjänsten startar då ingen utredning. Uppdraget att samordna ungdomstjänst finns inom kommunens Individ- och familjeomsorg.

Kontaktinformation Individ- och familjeomsorgenöppnas i nytt fönster

Läs mer på Brottsoffermyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medling
Kontaktinformation
Socialkontorets expeditionstider
kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00 vardagar 10.00-12.00 dag före röd dag

Telefon
0680-161 40
Fax
0680-162 66

Adress
Härjedalens kommun
Socialkontoret
Medborgarhuset
842 80 Sveg

E-postadress
sociala@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-14 10.31
av Maria Wallin-Larsson