Kontaktperson och kontaktfamilj

Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj innebär att för en kortare eller längre tid ställa upp och stödja en medmänniska eller en familj. Det är ett förtroendeuppdrag, som du får genom kommunens socialtjänst.

Vem kan behöva kontaktperson eller kontaktfamilj?

  • Föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll eller avlastning kopplat till barnets behov.
  • Barn och ungdomar som har svårigheter i hemmet, på fritiden eller i kamratkretsen.
  • Personer som har missbruksproblem.

Vem kan bli kontaktperson eller kontaktfamilj?
De vi söker är vuxna som lever under trygga och stabila förhållanden, har tid och utrymme, en positiv livssyn samt ett engagemang för andra. Det ställs inga krav på att du ska ha speciell utbildning eller erfarenhet för att få uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj.

Är du eller din familj intresserad? 
Vid ömsesidigt intresse av ett samarbete görs en utredning av dig eller din familj. Därefter förs du in i vårt kontaktmannaregister i väntan på att bli erbjuden ett uppdrag.

Socialtjänsten betalar ersättning enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och ger stöd och handledning.

Mer information lämnas av
Socialtjänstens mottagningsenhet via
kommunens växel tfn 0680-161 00.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-25 14.43
av Maria Wallin-Larsson