Stöd till barn och familjer

Socialtjänstens uppgift är att i nära samarbete med föräldrar vid behov ge stöd och rådgivning till barn, ungdomar och deras familjer. Ibland kan detta innebära något samtal, ibland behövs långvariga och mer omfattande hjälpinsatser.

Även du som barn eller ungdom kan vända dig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp.

Socialtjänstlagen, föräldrabalken och FN:s barnkonvention utgör grunden för arbetet med barn, ungdomar och familjer.

Barn- och familjehandläggarna nås via kommunens växel
telefon 0680-161 00
vardagar kl 09.00 - 15.00

I menyn till vänster finner du mer information om socialtjänstens arbete kring barn, unga och familjer.

Kontaktinformation
Socialkontorets expeditionstider
Kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00 vardagar 10.00-12.00 dag före röd dag

Telefon
0680-161 40
Fax
0680-162 66

Enskilda handläggare
nås via växeln
telefon 0680-161 00

Adress
Härjedalens kommun
Socialkontoret
Medborgarhuset
842 80 Sveg

E-postadress
sociala@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-14 10.26
av Maria Wallin-Larsson