Vårdnad - boende - umgänge

Litet barn

Föräldrar som är överens eller kommer överens med hjälp av samarbetssamtal kan på familjerätten få hjälp med att skriva avtal om vårdnaden, barnets boende och /eller hur umgänget med barnet skall vara.
Avtalen prövas och godkänns av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Avtalen blir bindande (som en dom från domstolen). Det går även bra att göra nya avtal om man vill ändra en tidigare dom eller ett tidigare avtal.

Vårdnad, boende eller umgängesutredning

När föräldrar ej är eniga om vem som ska vara vårdnadshavare, hos vem av föräldrarna barnet skall bo eller hur umgänget ska se ut, kan man vända sig till domstolen. Domstolen beslutar då vad som är bäst för barnet. Innan domstolen beslutar inhämtar domstolen en utredning från socialnämnden.

Läs mer på
Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Välkommen att kontakta socialtjänstens mottagningsenhet via kommunens växel tfn 0680-161 00
E-post: sociala@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-03-22 14.10
av Maria Wallin-Larsson