Faderskap

Små fötter

När ett barn fötts underrättar sjukhuset Skatteverket. För barn med en ogift mor meddelar Skatteverket enligt lag barnets födelse till socialtjänsten vars uppgift är att fastställa faderskapet. Om föräldrarna inte är gifta när ett barn föds ska det juridiskt fastställas vem som är barnets biologiska fader för att tillförsäkra barnet sitt ursprung, försörjning och arv från båda föräldrarna.

En faderskapsbekräftelse kan upprättas före barnets födelse, i annat fall kontaktas mamman när barnet är fött. När faderskapet är fastställt ska en faderskapsbekräftelse undertecknas av både barnets mor och far. En faderskapsbekräftelse som är undertecknad av båda föräldrarna är en förutsättning för att barnet skall få alla juridiska rättigheter efter fadern och rätt till ev. underhållsstöd.

Hur går det till vid en faderskapsbekräftelse?
Enklast är att barnets mor och far kommer på ett gemensamt besök vid socialtjänsten. Båda föräldrarna bör ta med sig en identitetshandling. 

Anmälan om gemensam vårdnad Samtidigt som faderskapsbekräftelsen undertecknas kan anmälan om gemensam vårdnad göras. Fram till dess en sådan anmälan gjorts är modern ensam vårdnadshavare för barnet. Om föräldrarna inte gör anmälan om gemensam vårdnad i samband med att faderskapsbekräftelsen undertecknas kan detta göras senare. En sådan anmälan görs då till Skatteverket om båda föräldrarna är svenska medborgare.

Läs mer på
Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt
Socialtjänstens reception
Tfn 0680-161 40, kl 10:00-14:30

E-post: sociala@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-03-22 14.09
av Maria Wallin-Larsson