Familjerätt

Familjerätten handlägger familjerättsliga frågor inom socialtjänsten

  • Fastställer faderskap/föräldraskap för barn vars föräldrar inte är gifta, samt för barn till samkönade föräldrar.
  • Arbetar med vårdnad, boende och umgänge för barn vars föräldrar inte lever tillsammans, antingen på uppdrag från domstol(utredningar) eller på föräldrars initiativ (frivilliga samarbetssamtal). Föräldrar kan få hjälp med upprättande av vårdnads-, boende- och umgängesavtal.
  • Handlägger adoptionsärenden.  Det kan bl.a. handla om medgivandeutredningar, uppföljningsrapporter  och yttranden till domstol.

Mer information lämnas av
Familjerättshandläggare
vardagar kl 09:00 - 15:00
telefon 0680-161 00 vx

E-post: sociala@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-06-19 14.00
av Maria Wallin-Larsson