Dödsboanmälan

Ros

Enligt Ärvdabalkens bestämmelser kan dödsboanmälan i vissa fall ersätta en bouppteckning. Det gäller om dödsboets (den avlidnes) tillgångar bara räcker till kostnader för begravning och övriga utgifter i samband med dödsfallet - under förutsättning att fast egendom eller tomträtt inte ingår i dödsboets tillgångar.


Dödsboanmälan görs av kommunen till Skatteverket.

Kontakta dödsbohandläggare för mer information.
Du når handläggaren via kommunens växel tfn 0680-161 00.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-05 09.34
av Maria Wallin-Larsson