Hjälp vid problem med alkohol eller andra droger

Socialsekreterare ansvarar för utredningar och insatser gällande alkohol, narkotika, läkemedel och spel om pengar.

Mer information
Socialkontorets mottagning
telefon 0680-161 00 växel
fax 0680-162 66

Öppenvården Zezam erbjuder råd, stöd och vård på hemmaplan för personer som har problem med alkohol, läkemedel, narkotika eller spel om pengar i form av rådgivning, gruppbehandling, enskilda samtal och anhöriggrupper.
Kontaktuppgifter hittar du här


Riskbruk
AA
Al-Anon
Fjärilen
Drugsmart
Kontaktinformation
Adress
Härjedalens kommun
Socialkontoret
Medborgarhuset
842 80 Sveg


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-20 10.36
av Åsa Evertsdotter