Individ- och familjeomsorg

Öppettider individ- och familjeomsorgen

10.00-12.00 och 13.00-15.00 vardagar
10.00-12.00 dag före röd dag
Telefon: 0680-161 40

Handlingar kan lämnas i postlådan utanför socialkontorets reception under Medborgarhusets öppettider.

För att komma i kontakt med en socialsekreterare akut under dagtid ring expeditionen på individ- och familjeomsorgen eller via kommunens växel 0680-161 00.

Kvällar och helger, i akuta lägen, ring socialjouren på larmnumret 112.

Socialsekreterare som handlägger ekonomiärenden
vardagar 10.45-11.45.
Mer information hittar du här

Socialsekreterare som handlägger beroendeärenden
vardagar 9.00-15.00
0680-161 00 växel
Mer information hittar du här

Socialsekreterare som handlägger barn- och familjeärenden
vardagar 9.00-15.00
0680-161 00 växel
Mer information hittar du här

Budget- och skuldrådgivare 
0680-177 90
Mer information hittar du här


Orosanmälan

Är du orolig för någon som du känner eller någon i familjen?

Gör orosanmälan via kommunens växel 0680-161 00, be att få bli kopplad till socialförvaltningens jourtelefon. När växeln är stängd ring 112 och be att få prata med socialjouren i Härjedalens kommun.

 

Individ- och familjeomsorgens uppdrag

Individ- och familjeomsorgen, IFO, är en del av kommunens socialtjänst och har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer. Liksom övrig verksamhet inom socialtjänsten ska individ och familjeomsorgen bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden:

  • stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer
  • stöd och rådgivning till personer med missbruksproblem samt deras anhöriga
  • ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer
  • budget- och skuldrådgivning

Fokus på barnets bästa är vägledande i vårt arbete. Målsättningen är att garantera den enskilde en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor och att säkerställa att barn och ungdomar i kommunen ges möjlighet till trygga och utvecklande uppväxtvillkor samt skydd i utsatta situationer.

Logotyp för tänkom

Här hittar du som är förälder fakta och tips om tonåringar och alkohol.  
Läs mer på tankom.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bufff

Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.
Bufff är en religiöst och politiskt obunden nationell barnrättsorganisation som ger stöd till barn, ungdomar och deras familjer.
www.bufff.nu
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
020-200330

Kontaktinformation
Socialkontorets expeditionstider
10.00-12.00 och 13.00-15.00 vardagar 10.00-12.00 dag före röd dag

Telefon
0680-161 40
Fax
0680-162 66

Adress
Härjedalens kommun
Socialkontoret
Medborgarhuset
842 80 Sveg

E-postadress
sociala@herjedalen.se

Avdelningschef
Emma Linder
0680-176 49
emma.linder@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-05-28 15.25
av Åsa Evertsdotter