Färdtjänst

Taxi

Kommunal färdtjänst

Den som är folkbokförd i kommunen och har ett funktionshinder med en bedömd varaktighet om minst sex månader och har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller inte klarar att stiga på eller av eller att åka med en buss i linjetrafik i kommunen kan få färdtjänst.

Ansök om färdtjänst

Du som vill ansöka om färdtjänst eller behöver göra förändringar i ditt färdtjänsttillstånd eller resetillstånd med riksfärdtjänst ska vända dig till Länstrafiken i Jämtlands län 063-554 13 40.

Där finns även information om taxor och beställning:
Se Länstrafikens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställ resa

Du som har färdtjänsttillstånd beställer din resa hos Beställningscentralen
Jämtland 0771-82 00 83.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-10-23 10.55
av Åsa Evertsdotter