Ensamkommande barn och ungdomar

S


Härjedalens kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av barn och ungdomar som reser in i Sverige på egen hand och söker asyl. Dessa benämns som ensamkommande och har inte sina vårdnadshavare med sig. Socialförvaltningen ansvarar för verksamheten i Härjedalen.

Idag sker ingen tillströmmning av ensamkommande barn och ungdomar till kommunen men verksamheten kvarstår för de ungdomar som har myndighetsbeslut om stödboende.

Stanna eller återvända
Den ungdom som får uppehållstillstånd bosätter sig i kommunen. Målet är att ungdomen ska bli integrerad i samhället samt bli en självständig individ som på sikt kan klara sin egen försörjning. När ungdomen uppnår 18 års ålder och blir myndig kan han/hon välja att bo kvar i kommunen eller flytta vidare. Om ungdomen stannar kvar i kommunen kan han/hon ansöka om att få fortsatt stöd i vardagen. På samma sätt som för alla ungdomar som varit placerade av socialtjänsten gör socialtjänsten då en bedömning om ungdomen har behov av detta. Stödet ges då från verksamheten Galaxen.

 
God man
Alla ungdomar utan vårdnadshavare som anländer till kommunen får en god man. När man blir myndig upphör detta stöd. Överförmyndaren tillsätter god man. Du som önskar bli god man tar kontakt med överförmyndaren i Härjedalen. Läs mer här

Du som vill hjälpa till
Du som vill göra en frivillig insats för dessa ungdomar kan kontakta oss. Det kan gälla föreningsintroduktion, bli kontaktperson eller annat av betydelse för integrationen.

Arbetsledare ensamkommande
Anna Westerling
Tfn 0680-169 76
anna.westerling@herjedalen.se

Galaxen
Tfn  070-274 68 53​
galaxen@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-27 10.08
av Maria Wallin-Larsson