Händer

Stöd och omsorg

Socialtjänsten

Socialutskottet har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.

Till socialutskottets uppgifter hör att:

  • Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen.
  • Medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen.
  • Informera om socialtjänsten i kommunen.
  • Genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden.
  • Svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

AKTUELL INFORMATION

Socialkontoret stängt onsdag 25 september 2019
Socialtjänstens kontor är stängt onsdag 25 september 2019 på grund av planeringsdag. Brådskande fall kan nå socialtjänsten via kommunens växel 0680-161 00.

KVALITETS- OCH MÅNGFALDSAVDELNINGEN
Från våren 2019 finns en ny avdelning. Här ingår avgiftshandläggning, ensamkommande barn och unga, resurscentrum, systemförvaltare och överförmyndarenheten.

STIPENDIER FÖR HÖGSKOLESTUDIER ATT SÖKA
Socialförvaltningen erbjuder möjlighet att söka ett stipendium för utbildning.
Om stipendietPDF (pdf, 117.8 kB)
AnsökningsblankettPDF (pdf, 159.9 kB)

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT BLI KONTAKTPERSON ELLER KONTAKTFAMILJ?
Här kan du läsa mer om vad uppdraget innebärPDF (pdf, 121.1 kB)

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT BLI GOD MAN?
Här kan du läsa mer om vad uppdraget innebär

FAMILJERÅDGIVNING
Läs mer här

Information till barn och unga om Soc.
KOLL PÅ SOClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKTINFORMATION

BISTÅNDSHANDLÄGGARE
Telefonnummer hittar du här

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN
Telefonnummer hittar du här


AVGIFTSHANDLÄGGARE
Telefonnummer hittar du här


BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVARE
Telefonnummer hittar du här


STÖD TILL BARN OCH UNGA MED PSYKISK OHÄLSA
Läs mer här

Logotyp för tänkom.nu

Här hittar du som är förälder fakta och tips om tonåringar och alkohol.  
Läs mer på tänkom.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SERVICETELEFON FÖR ÄLDRE
0680-176 00
måndag - fredag
9.00 - 15.00
Läs mer här

Broschyr om Stöd till anhöriga

Information som vänder sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående
Stöd till anhörigaPDF (pdf, 1.5 MB)

Kontaktinformation
Socialkontorets exp.tider
kl. 10.00 - 14.30
Lunch mellan 12.00 - 13.00

Telefon
0680-161 40
Fax
0680-162 66

Adress
Härjedalens kommun
Socialkontoret
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Besöksadress
Medborgarhuset
Ringvägen 2
Sveg

E-postadress
sociala@herjedalen.se

Socialchef
Anda Embretzen
Telefon
0680-176 59

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-09-20 16.26
av Maria Wallin-Larsson