Utbildning och barnsomsorg

Kommunen ska se till att det finns förskolor,
skolor och fritidshem.
Kommunen ser också till
att det finns utbildning för vuxna och invandrare.
 
Förskola och fritidshem
Kommunen ser till att det finns barnomsorg.
Barnomsorg betyder att någon tar hand om barnen
när föräldrarna arbetar eller studerar.
 
Förskola är en sorts barnomsorg.
På förskolan får barnen leka med andra barn.
Barnen får också lära sig något.
Förskolan är till för barn mellan 1 och 5 år.
Familjedaghem är en annan sorts barnomsorg.
Då är barnen hemma hos en vuxen.
Skolbarn kan få gå till ett fritidshem efter skolan.
Föräldrarna betalar
för att barnen ska få gå på förskola eller fritidshem.
 
Vill du söka plats för ditt barn
på en förskola eller ett fritidshem
ska du tala med bildning, kultur och fritidsförvaltningen.
Deras telefonnummer är 0680 - 161 52
 
Förskoleklass
När förskolebarnen blir 6 år
börjar de i förskoleklass.
Förskoleklassen är i samma hus som skolan.
Förskoleklassen och de yngre barnen i grundskolan
arbetar och leker mycket tillsammans.
 
Grundskola
I Härjedalen finns 12 grundskolor.
Kommunen sköter dem.
Föreningar och privata företag kan också driva skolor.
 
Barn med funktionsnedsättning ska helst få gå
i en vanlig klass tillsammans med sina kompisar.
För barn som behöver mycket hjälp och träning
finns särskoleklasser.
Barn som har långt till skolan kan få åka skolskjuts.
 
Alla barn mellan 7 och 15 år måste gå i skolan.
Att gå i grundskolan kostar ingenting.
Skollunchen i grundskolan är också gratis.
 
Gymnasieskola
Efter grundskolan fortsätter de flesta elever till gymnasieskolan.
I gymnasieskolan får eleverna välja
vad de vill studera.
De får välja ett program.
 
Det finns program där eleverna lär sig ett yrke.
Bilmekaniker och frisör är sådana program.
Andra program passar för elever
som vill studera vidare på universitet.
De eleverna kan till exempel välja att läsa
ekonomi, språk eller naturvetenskap.
 
I Härjedalen finns två gymnasieskolor
som kommunen har ansvaret för.
  
Vuxenutbildning
Kommunens utbildning för vuxna kallas för Lärcentrum.
Inom Lärcentrum kan vuxna personer läsa sådana ämnen
som barn och ungdomar läser på grundskolan och gymnasiet.
 
Svenska för invandrare
Personer som kommer från ett annat land
kan få lära sig svenska på Sfi.
Sfi är en förkortning av Svenska för invandrare.
Vill du veta mer om utbildning för vuxna
eller svenska för invandrare
ska du ringa telefonnummer 0680 - 162 96
 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2011-08-05 13.55
av Henry Jonasson