Trafik och resor

Färdtjänst
Om din funktionsnedsättning gör
att du inte kan åka buss
kan du ansöka hos Länstrafiken i Jämtlands län om att få färdtjänst.
Då kan du få du åka taxi eller minibuss dit du ska.
 
Vill du ansöka om färdtjänst ska du ringa Länstrafiken i Jämtland
på något av telefonnumren 063 - 16 82 19, 063 - 16 82 20,
eller 063 - 16 82 22. 

Parkeringstillstånd
Du som har rörelsehinder
och behöver köra nära ingången till olika byggnader
kan få parkeringstillstånd.
Parkeringstillståndet är en lapp
som visar att du har rätt
att parkera på en handikapplats.

Vill du ansöka
om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
ska du ringa till miljö och byggavdelningen
Ring på telefonnummer 0684 - 167 27.  

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2013-12-30 11.57
av Henry Jonasson