Barn och ungdomar

Barn och ungdomar som bor i Härjedalen
ska få växa upp under trygga villkor.
Barn som har det svårt ska få stöd och skydd.
 
Om man inte kan komma överens med föräldrarna
om vad som är bäst
måste socialtjänsten ta reda på
vilket stöd och hjälp barnet behöver.
 
De som arbetar på en skola
måste anmäla till socialtjänsten
om de tror att barn far illa.
 
Alla som tror att ett barn far illa
kan ringa till socialtjänsten på telefonnummer 0680 - 161 40.
 
Den hjälp man kan få från socialtjänsten kan vara
stödsamtal, kontaktperson, kontaktfamilj eller
olika former av vård och behandling.
 
Du kan också ringa till socialtjänsten
för att få hjälp om du har problem i familjen.
Hos dem kan du få räd och stöd
för barn, vuxna och familjer.
Det kostar ingenting.
Ring till telefonnummer 0680 - 161 40.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2011-08-05 13.55
av Henry Jonasson