Så här fungerar kommunen

Sverige är uppdelat i 290 kommuner.
Vi betalar pengar till den kommun vi bor i.
Det kallas kommunalskatt.
Vi får också vara med och bestämma
hur kommunen ska använda pengarna.
Det gör vi när det är val i kommunen
genom att rösta på de politiker
som vi vill ska bestämma i kommunen.
Det är val i kommunen vart fjärde år.
Då är det val till kommunfullmäktige
på samma gång som du väljer politiker
till riksdagen och landstinget.
 
Kommunfullmäktige
De politiker som vi väljer
är med i kommunfullmäktige.
När vi röstar bestämmer vi
hur många politiker från varje parti
som ska vara med i kommunfullmäktige.
Det parti som får flest röster
får ha med flest politiker
i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har möte en gång i månaden.
Kommunfullmäktige pratar om sådant som är viktigt för Härjedalen .
De bestämmer till exempel hur kommunen ska använda pengarna
och vad som ska hända i kommunen i framtiden.
 
Alla får komma och lyssna på kommunfullmäktiges möten.
I kommunfullmäktige i Härjedalen finns 39 politiker.
De kommer från olika partier.
Hur många politiker som kommer från varje parti
beror på hur många röster det partiet fick i valet.
 
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder kommunens arbete
och kontrollerar att saker blir gjorda.
Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges möten.
De tar reda på fakta om sådant
som kommunfullmäktige ska bestämma om.
Sedan ger de ett förslag
till hur kommunfullmäktige ska bestämma
 
Kommunens nämnder
Kommunens nämnder bestämmer
om olika ansvarsområden.
Till exempel har nämnden för bildning fritid och kultur ansvaret för skolan och biblioteken.
Socialnämnden har ansvaret för att gamla människor får hjälp.
 
Politikerna i nämnderna bestämmer
hur det ska fungera inom deras område.
Sedan är det personalen som arbetar på kommunens förvaltningar
som ser till så att det blir som politikerna bestämt.
 
Alla ska få veta och tycka
Politikernas arbete är offentligt.
Det betyder att alla ska få veta vad politikerna bestämmer.
Du kan få läsa protokollen.
Protokoll är anteckningar
där det står vad politikerna bestämt.
Protokollen finns i Medborgarhuset i Sveg.
Protokollen läggs också ut på kommunens webbplats.
Alla som bor i kommunen
kan ge förslag till politikerna.
Du kan ringa, skriva eller skicka e-post med ditt förslag.
 
Du kan klaga
Om du inte är nöjd med ett beslut kan du klaga.
Då ska du tala med den som har fattat beslutet.
 
Kommunens pengar
Det kostar mycket pengar
att sköta en kommun.
Härjedalens kommun använder nästan 900 miljoner kronor
varje år till att ge service till medborgarna.
Mest pengar går till skolan
och till omsorg om gamla människor
och till personer med funktionsnedsättning.
 
Kommunen får sina pengar från människorna
som bor i Härjedalen.
Vi betalar alla skatt till kommunen.
Kommunen får också in pengar från avgifter.
Till exempel betalar de som har barnomsorg,
hemtjänst och sophämtning för de tjänsterna.
 
Regeringen ger också bidrag till kommunerna.
Statsbidrag kallas det och är pengar.

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2011-08-05 13.55
av Henry Jonasson