Bygga och bo

Kommunen ska se till att det finns vatten, avlopp
och sophämtning.
Kommunen skriver också planer
för var det ska finnas hus, gator och grönområden i kommunen.
 
Bostäder
Kommunen gör planer över olika områden
och talar om var det är bra att ha bostäder.
 
Vill du veta var kommunen planerar
att det ska bli nya bostadsområden
ska du ringa till kommunens växel och fråga efter miljö och byggavdelningen
på telefonnummer 0680 - 161 00.
 
Villor
Om du vill bygga ett hus
ska du fråga kommunen om lov först.
Det är samhällsbyggnadsförvaltningen
som bestämmer om bygglov.
 
Du ska också ha bygglov
om du vill bygga om ett hus som redan finns.
Du får inte heller riva ett hus
utan att ha frågat kommunen om lov.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan svara på frågor
om hus och marken runt husen.
Du kan ringa till samhällsbyggnadsförvaltningen för att få hjälp.
Telefonnumret är 0680 - 161 00.
Det kostar pengar att söka bygglov.
Även om man inte får bygga
eller ångrar att man sökt bygglov
måste man betala.
 
Bostadsanpassning
Personer med funktionsnedsättning kan få bidrag
från kommunen för att bygga om sitt hus.
Du söker då om bidrag för bostadsanpassning.
 
Energirådgivning
Kommunens energirådgivare talar om
hur du kan spara energi
och göra sådant som är bra för miljön.
Tala med energirådgivaren
för att få veta hur du kan spara energi i ditt hus.
Energirådgivarnas telefonnummer är 0680 - 161 00.

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2011-08-05 13.55
av Henry Jonasson