Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och består av 11 politiskt tillsatta ledamöter.

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår bl.a. att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd.

Andra viktiga uppgifter som kommunstyrelsen har är att:

  • bereda ärenden till fullmäktige.
  • verkställa fullmäktiges beslut.
  • samordna de kommunala nämndernas verksamhet.
  • svara för kommunens ekonomi.

Kommunstyrelsen utser varje mandatperiod ett kommunledningsutskott som skall bereda ärenden och frågor. Under kommunstyrelsen lyder också kommunkansliet, drätselkontoret, näringslivskontoret samt personalkontoret.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-06-08 08.18
av Henry Jonasson