Tyck till om webbsändningen

Har du tittat på: * (obligatorisk)Hur fick du reda på sändningen? * (obligatorisk)Hur uppfattade du sändningens ljudkvalitet? * (obligatorisk)

Hur uppfattade du sändningens bildkvalitet? * (obligatorisk)

Hur uppfattade du upplägget? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Bra Varken eller Dålig Mycket dålig
Presentation av talare

Ärendelista

Introduktion av ärenden

Tycker du det är intressant att kunna följa fullmäktigesammanträden via webben? * (obligatorisk)I vilken omfattning följer du med vad som händer politiskt i kommunen? * (obligatorisk)

Tror du att ditt intresse för politik och demokrati kommer att öka när du kan följa fullmäktigemötena via webben? * (obligatorisk)Tycker du att kommunen ska fortsätta med att sända fullmäktigemötena via webben? *  * (obligatorisk)
Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-12-04 15.51
av Anna Elfqvist