Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta
beslutande organ.

Det kan jämföras med riksdagen och består av 39 stycken folkvalda ledamöter från de partier som är representerade inom kommunen.

Kommunfullmäktige utses av medborgarna en gång vart fjärde år i allmänna val. Rösträtt har medborgare som är folkbokförda i kommunen och har fyllt 18 år senast på valdagen. Den som ej är svensk medborgare ska ha varit folkbokförd i Sverige de tre närmaste åren före valet.

Beslut i fullmäktige
Kommunfullmäktige fattar alla viktigare principbeslut för kommunen. Det kan gälla vilka nämnder som ska finnas, taxor, budget, kommunalskattens storlek och målsättningar för kommunens verksamhet inom olika sektorer.

Öppna för allmänheten
Kommunfullmäktige sammanträder fem gånger per år, oftast i Camp Sveg. Mötena är offentliga och alla medborgare är välkomna att lyssna på debatten.

Allmänhetens frågestund
Vid varje sammanträde kan allmänheten under allmänhetens frågestund ställa frågor till fullmäktige om den kommunala verksamheten. En fråga ska vara skriftlig och undertecknad samt ges in till kommunkansliet eller fullmäktiges presidium senast dagen innan aktuellt sammanträde påbörjas.

Härjedalens kommun, kansli, 842 80 Sveg eller kommun@herjedalen.se

Medborgarförslag
Den som är folkbokförd i kommunen får lämna skriftligt medborgarförslag till fullmäktige. Vid behandlingen av förslaget får den som lämnat förslaget yttra sig i fullmäktige.
Se vidare i fullmäktiges arbetsordning

Kommunalfullmäktige
Webb-TV

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-04-16 14.29
av Åsa Evertsdotter