Ungdomsdialogen

En kommungemensam satsning på ungdomars inflytande och medbestämmande i Härjedalen och Berg.

Mål med Ungdomsdialogen, numera ungdomsdemokratidagen.
Locka ungdomar i Härjedalens och Bergs kommuner att vara med i den demokratiska processen samt att ge unga bättre möjligheter att påverka sina liv i den egna kommunen

Ungdomarna ska känna att deras åsikter tas på allvar och att de har möjlighet att påverka och förändra på samhällsnivå utifrån deras perspektiv och intressen. Genom den årliga ungdomsdemokratidagen ska ungdomar lära sig hur man kan påverka de beslut som fattas i kommunen.

Syfte med ungdomsdemokratidagen
Syftet är att skapa ett hållbart demokratiarbete för unga i kommunerna och att visa att ungdomars röst är värdefull för kommunernas utveckling. Att föra en dialoger, vara delaktiga och ha inflytande i samhället är viktigt. Det är lättare för ungdomar att förstå syftet med demokrati och hur det skapar samhället om de kan koppla det till sin egen situation.

Arbetet både före och efter ungdomsdemokratidagen ska bidra till att ungdomarna känner att de är viktiga samhällsmedborgare och att det i sig skapar en positiv uppfattning om hembygden. Detta för att de ska tala gott om hembygden och känna att de vill bo kvar eller flytta tillbaka senare i livet.

För mera information kontakta:
Härjedalens kommun
Marie Lövnord
Samordnare UDD
072-573 78 14
marie.lovnord@herjedalen.se


Bergs kommun
Kajsa Kårwik
Folkhälsosamordnare
072-225 44 00
kajsa.karwik@berg.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-10-11 13.26
av Henry Jonasson