Lämna synpunkter eller klagomål

Synpunkter som lämnas här förs vidare till verksamheter och politiska organ. Synpunkterna tas tillvara i arbetet med utveckling och systematiskt kvalitetsarbete.

Härjedalens kommun tar emot synpunkter på fristående förskolor och skolor men dessa synpunkter ska i första hand lämnas till den som driver verksamheten.Adressuppgifter
Önskar du brevsvar skriv namn och adress. Vill du ha svar via mejl skriv din mejladress. Fyll inte i personuppgifter om du vill vara anonym.


Vid handläggningen registreras och behandlas personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Din synpunkter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2009-03-06 13.46
av Henry Jonasson