Förtroendevalda hos oss

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken.

Styrelser och nämnder  

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunledningsutskott
Samhällsbyggnadsutskott
Bildningsutskott
Socialutskott

Gemensam miljö- och byggnämnd

Krisledningnämnd

Revisorer

Kontaktinformation


Kommunalråd
Anders Häggkvist (C)
070-339 13 51


Vice kommunalråd
Lars Gunnar Nordlander (S)
070-211 38 06
0680-161 20

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-10-11 08.22
av Johan Höglund