Ungdomsdialogen 2018

Ungdomsdemokratidagen 23 november 2018
Gäller elever i åk 7- gymnasiet i Härjedalens Kommun

Dagen äger rum den 23 november kl. 10.00–16.00 på Vemdalsskalets
högfjällshotell och är en heldag för klassrepresentanter som utses i klassen på
det sätt som skolan (klassen) anser vara det bästa. Det är ca 100 elever, från
både Berg och Härjedalens Kommun som deltar varav 60 ifrån Härjedalen.

Årets dag ska vara en dialog mellan unga och våra politiker samt kommunala
verksamheter. Vi vill att lärarna hjälper oss genom att i klasserna ta fram
frågor som eleverna har till politiker, där de har chans att få svar på sina
funderingar om det som politiker har hand om i vår kommun.

Politiker samt kommunala avdelningar har möjlighet att lämna in frågor som
de vill ha svar på av ungdomarna. Dessa frågor kommer ungdomarna arbeta med
gruppvis under dagen.

Vi vill att lärarna tar upp detta i klasserna, att varje klass via sin
lärare, tar fram 2-5 frågor (riktade till politikerna) till oss. Frågornas svar
dokumenteras och ni kommer att få en skriftlig sammanställning.

Frågorna ska fyllas i på ett formulär, se nedan, samt även anmäla två
elever varav en reserv som ska representera sin klass på ungdomsdemokratidagen.
Meddela även specialkost, buss dit och hem, stanna på höstrocken.

Senast den 9 november vill vi ha fått in frågorna samt anmälan.
Se svarsformulär

Program
Deltagarna hämtas med buss den 23 nov, kl.08:45 i Sveg Södra skolan, 08.15
Funäsdalens skola resecentrum, 09.00 Hede, Sigges. Dagen slutar kl.16:00 på Vemdalsskalet,
då ordnas skjuts hem för de deltagare som väljer att inte stanna kvar på
Höstrocken kl.20.00–24.00. Höstrocken kommer att äga rum på Storhogna M.

Info om Höstrocken kommer ut separat på skolorna samt Schoolsoft.

Höstrocken – där alla elever åk 7-gy är välkomna och anmäler sig genom
Fritidsgårdarna på resp. ort. Bussar går till Storhogna M

Utförligare program (inkl. tider) skickas ut på Schoolsoft samt anslås på
Fritidsgårdarna.

För de elever som är klassrepresentanter kommer info att gå ut på zonline.

Vi önskar er lycka till i ert arbete inför Ungdomsdemokratidagen, och stort
tack för ert engagemang.


För mera information kontakta:

Härjedalens kommun
Tina S Hammargård
Tina.s.hammargard@herjedalen.se

Logga för ungdomsdialogen

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-11-05 10.09
av Anna Elfqvist