2020-03-09 11.25

Vänta med besök i äldreomsorgen om du är eller har varit sjuk nyligen

Influensa och vinterkräksjuka

Under de senaste veckorna har influensa och vinterkräksjuka ökat. Dessa sjukdomar kan vara mycket allvarliga för sköra och äldre personer.

Om du är eller har varit sjuk de senaste dagarna, vänta med besök i äldreomsorgen tills du känner dig helt frisk.

För att undvika smittspridning

  • Var extra noggrann med handhygien.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten.
  • Om möjligt: Använd handsprit före och efter besöket.

Har du frågor kontakta personalen på äldreboendet.

Coronavirus och covid-19

Har du under de senaste 14 dagarna varit i ett område där smittspridning av covid-19 (coronavirus) pågår och har feber eller hosta?

Gå inte in på våra äldreboenden. Ring istället 1177 för att få information om hur du söker vård.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-03-09 11.25
av Åsa Evertsdotter