2020-02-06 14.41

Välkommen till granskningsmöten om nya översiktsplanen

Förslaget till ny översiktsplan för Härjedalens kommun är på granskning 6 februari till 9 april 2020. Under granskningsperioden bjuder kommunen in till möten. Vid mötena deltar politiker och tjänstemän från miljö- och byggavdelningen.

Mötestider

  • Sveg 13 februari 18-20 Camp Sveg, bion
  • Ytterhogdal 20 februari 18-20 Folkets hus
  • Lillhärdal 27 februari 18-20, Folkets hus
  • Hede 11 mars 18-20, skolan infosalen
  • Lofsdalen 12 mars 18-20 Lofsdalens fjällanläggning, konferenssalen
  • Funäsdalen 18 mars 18-20, Härjedalens fjällmuseum

Mötenas innehåll

  • information och visning av nya förslaget till översiktsplan
  • återkoppling på synpunkter inkomna under samrådsperioden sommaren 2019
  • insamling av synpunkter på nya förslaget till översiktsplan

Förslaget till Härjedalens kommuns nya översiktsplan finns på kommunens webbplats www.herjedalen.se/oversiktsplanlänk till annan webbplats från 6 februari. Förslaget finns även på kommunens bibliotek under granskningsperioden 6 februari till 9 april 2020.

Lämna synpunkter

Det finns tre olika sätt att framföra synpunkter på översiktplanen:

Mer information

Karin Nordström, samhällsplanerare
0687-163 51
karin.nordstrom@berg.se

Malin Bernhardsson, planingenjör
0687-161 50
malin.bernhardsson@berg.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-06 14.41
av Anna Elfqvist