2020-04-22 15.45

Väl förberedda för många sjuka - utbildar medarbetare för att kliva in i vården

Kommunen arbetar sedan en månad tillbaka för att vara förberedd om många - brukare eller medarbetare - blir sjuka i covid-19. Kompetensinventering, utbildning och rekrytering är viktig delar i planerna för klara ett större utbrott med många sjuka.

Resurscenter har genomfört en kompetensinventering bland alla anställda för att säkra behovet av personal i vård, omsorg, kök och städ vid ett större utbrott av covid-19. Om många blir sjuka kan det medföra att medarbetare behöver flytta från andra arbeten till vård, omsorg, städ och kök eller andra områden.

- Nu vet vi vilken kompetens det finns bland kommunens medarbetare. Det är grunden för att klara en kris, säger Elin Lemon, enhetschef för Resurscenter.

Det finnas drygt 30 undersköterskor som jobbar med annat i kommunen och drygt 130 medarbetare med arbetslivserfarenhet från vård och omsorg.

- Nu erbjuder vi undersköterskor som arbetar med annat att göra en digitala utbildning med fokus på sådant som berör covid-19, exempelvis hygien och säkerhet, säger Elin Lemon.

- Utöver att introducera personer som redan är anställda i vårdyrket fortsätter vi att rekrytera till vård, omsorg, kök och städ, säger Elin Lemon.

Åtgärder för att säkra bemanningen vid ett större utbrott av covid-19 i Härjedalen

  • Kontakta med destinationer och besöksnäringen för att rekrytera säsongsanställda genom besök, möten och information.
  • Kompetensinventering i kommunen, Vatten och miljöresurs och Härjegårdar.
  • Utbildar och övar administrativ personal från andra arbetsställen som ska jobba på Resurscenter vid omfattade utbrott av covid-19.
  • Rekryterar via en centrala portal hos Sveriges kommuner och regioner.
  • Rekrytera vårdpersonal på Mittuniversitetet.

Vill du hjälpa till

Resurscenter tar emot intresseanmälningar och tips på personer som är utbildade inom vård och omsorg och vill arbeta i kommunen. Ta kontakt med resurscenter@herejdalen.se.

Elin Lemon, enhetschef för Resurscenter.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-22 15.45
av Åsa Evertsdotter