2020-03-04 13.12

Utökad service kring enskilda vägar

Grupper av fastighetsägare, byalag och vägföreningar eller annan sammanslutning som håller på att bildas för att hantera enskilda vägar kan få kostnadsfri rådgivning av lantmäterikonsult.

Kontakta Sten-Olof Schärdin för möte hos er eller rådgivning via telefon Telefontid onsdagar klockan 13-16
Telefon: 070-603 28 00
Mejl: sos@lillsjon.net

Läs mer om enskilda vägar

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-03-04 13.12
av Åsa Evertsdotter