2020-06-10 10.57

Tomt för sporthall i Vemdalen såld

Tillväxtutskottet har beslutat att sälja delar av Vemdalens kyrkby 32:16 och 32:57 på 20 400 kvadratmeter för 410 000 kronor.

Köpare är Vemdalsfjällens företagareförening som vill uppföra en sporthall på tomten.

Beslutat pris för mark i området är 20 kr per kvadratmeter.

Protokollet justeras före 19 juni 2020.

Fastighetsförsäljning. Del av Vemdalen kyrkby 32:16 och 32:57. Aktuellt markområde markerat med rött.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-10 10.57
av Åsa Evertsdotter