2020-08-12 11.33

Tjänligt badvatten men med anmärkning i Vemhån

Varje sommar tar kommunen vattenprover för att kontrollera vattenkvaliteten vid badplatser.

De badplatser som provtagits 2020 är:

  • Nilsvallstjärn
  • Ängersjö
  • Vemhån
  • Sandtjärn i Sveg
  • Halvfari
  • Linsellsjön

Proverna togs i början av juli.

Vattnet vid fem av badplatserna klassas som tjänligt, vilket är det bästa resultat som går att få.

Vattnet i Vemhån klassas som tjänligt med anmärkning på grund av e-kolibakterier. Provet visade 120 e-kolibakterier per hundra milliliter. Tjänligt med anmärkning ligger mellan 100 och 1 000 per milliliter.

- Resultatet 120 är inte oroväckande högt och enligt labbet går det att bada i Vemhån, säger Margrethe Sundberg, fritidsenheten.

Nytt prov tas i Vemhån under nästa vecka.

För att bedömas som tjänlig ska antalet e-kolibakterier vara 0-100 per milliliter, tjänligt med anmärkning ligger i spannet 100-1 000 och otjänligt ligger över 1 000 per milliliter.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-08-12 11.33
av Åsa Evertsdotter