2020-01-22 15.09

Ställ frågor till rådet för pensionärer och funktionsnedsatta

Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta är ett av kommunens samrådsorgan. Pensionärsorganisationer och organisationer för funktionsnedsatta i kommunen har rätt att delta i rådet.

Kommunen ska, i alla ärenden som rör äldre och funktionsnedsatta, lyssna till rådets åsikt innan beslut fattas men kommunstyrelsen behöver även få information från rådet om vilka frågor som kommunens pensionärer och funktionsvarierade anser viktiga.

Ta kontakt med din organisations representant och berätta vad du tycker att rådet ska ta upp.

Organisationer som ingår i rådet:

  • Pensionärernas riksförbund - PRF
  • De handikappades riksförbund - DHR
  • Hjärt- lungsjukas förening - HLF
  • Hörselskadades riksförbund - HRF
  • Pensionärernas riksförbund - PRO
  • Riksförbundet pensionärsgemenskap - RPG
  • Sveriges kommunpensionärers förbund - SKPF
  • Synskadades riksförbund - SRF
  • Elöverkänsligas riksförbund

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-01-22 15.09
av Åsa Evertsdotter