2020-06-10 13.58

Sommaraktiviteter för barn och unga under coronaviruspandemin

Kommunstyrelsen garanterar 150 000 kronor för aktiviteter för barn och ungdomar i sommar.

Det är ungdomsgrupperna i västra och östra Härjedalen som sökt pengar för att skapa aktiviteter under sommarlovet när det mesta är inställt på grund av coronaviruspandemin.

- Många barn och unga känner oro inför sommarlovet och att det inte ska bli som vanligt. Vi behöver skapa aktiviteter så att alla får ett innehållsrikt och intressant sommarlov som ger studiemotivation inför höstterminen. Sommaraktiviteterna ska ledas av vuxna och främja den psykiska hälsan och förebygga psykisk ohälsa, säger Agneta Roberts, alkohol- och drogsamordnare.

Kommunala lokaler, idrotts- och sporthallar, badhus och ungdomsgårdar har varit stängda under delar av våren enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

- Vi behöver skapa arenor utomhus och öka samverkan med externa aktörer. Många barn och unga behöver aktiviteter där vuxna finns som stöd, säger Agneta Roberts.

Aktiviteterna ska vara enkla att genomföra och arrangeras utomhus, det kan vara fisketurer, vandringar, cykelutflykter, picknick, fågelskådning eller blomstervandringar.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-10 13.58
av Åsa Evertsdotter